''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 12:01 19/04/2021  

THPT VINH LỘC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG TRƯỜNG HỌC

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trong các trường phổ thông có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, Trường THPT Vinh Lộc luôn chú trọng hoạt động dạy học quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường phổ thông, nhất là Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”; Các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về thực hiện nhiệm vụ năm học, trong thời gian qua, Trường THPT Vinh Lộc đã chỉ đạo Tổ Thể dục - Quốc phòng của nhà trường đưa nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh vào giảng dạy theo quy định.

Tổ Thể dục - Quốc phòng đã tiến hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học; tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hình thành năng lực ở học sinh.

Trong quá trình dạy học bộ môn quốc phòng - an ninh, các giáo viên đã trang bị cho các em học sinh kiến thức chung về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; truyền thống của lực lượng quân đội và công an; tầm quan trọng của an ninh quốc gia; một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Qua đánh giá chất lượng môn giáo dục quốc phòng - an ninh hằng năm, 100% học sinh trong nhà trường tham gia kiểm tra môn giao dục quốc phòng - an ninh, có 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên, trong đó trên 90% đạt khá, giỏi.

Kết quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường THPT Vinh Lộc đã góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, hình thành ý thức quốc phòng đúng đắn, nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật, nếp sống tập thể, góp phần đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, trong thời gian tới, Trường THPT Vinh Lộc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 937/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế  ngày 14/4/2021 về “Truyền thông về giáo dục quốc phòng và anh ninh năm 2021”, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh. Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong trường học, mỗi giáo viên, học sinh phải tự giác, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh, coi đây là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh:

Tổ chức tuyên truyền cho học sinh về phòng chống ma túy và an ninh trật tự

Một tiết học Giáo dục quốc phòng

Tin, ảnh: Hoàng Hường

Số lượt xem : 326

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác