''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tiếng Anh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BÀI GIẢNG E-LEARNING Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations. Listening (LỚP 12- HỆ 7 NĂM)

https://3tzletqxhzuytoarg0rzxw-on.drv.tw/DAYHOCONLINE/Unit16.LISTENING(HE7NAM)/index.html

TIẾNG ANH 10 HỆ 7 NĂM_UNIT 13: FILMS AND CINEMA_READING

https://www.youtube.com/watch?v=eOnPJl4txPk&fbclid=IwAR05XIrkm8JRrQHZs05dLTLMf5wpHx7_ZhVtoi_2V4A01AjbGMwAu-GYy3s

TIẾNG ANH 10 HỆ 7 NĂM_UNIT 12: MUSIC_LANGUAGE FOCUS

https://www.youtube.com/watch?v=A6uWSBfPx3w&fbclid=IwAR2VYSi11oGOtuxxjq8G9ako-8Rd6txp2Z3kYkH_tFm30WIvIpZPuv8fzvc

TIẾNG ANH 10 HỆ 7 NĂM_UNIT 12: MUSIC_READING

https://www.youtube.com/watch?v=GSWKl2Ilo2c&fbclid=IwAR19w615qGNHOV94Xc2C-9bmFL5YDJ2k5-_7QtTLs0X_n00qV1xHctp1Fvs

THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT VINH LỘC – NHIỆM KỲ 2014 - 2015 ĐỀ TÀI: CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH

       Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh -  có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, Đảng và...