''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Kỹ thuật nông nghiệp

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BAI 52

https://youtu.be/4DBt27904f4

BAI 51

https://youtu.be/4DBt27904f4

BÀI 49: BÀI MỞ ĐẦU

https://www.youtube.com/watch?v=3kl-vRLSjXs

BÀI 46: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Che-bien-san-pham-chan-nuoi-thuy-san-l381/scorm1/

Bài 44: CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

https://www.youtube.com/watch?v=ZfllCvyXSaY