''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
PHẦM MỀM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MICROSOFT TEAMS

Link tham gia nhóm tập huấn Microsoft Teams Nhóm Trung học: https://bit.ly/383DWzd Link tải hướng dẫn:  https://drive.google.com/drive/folders/1StZ_lEtpjI3xNHTd5FwyNKTEtibEAWkS?usp=sharing

PHẦN MỀM QUẢN LÍ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN IN.TEST

Link tải:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AYT8YAfK8ecz_Az251skV0c6UOQdDkNo?fbclid=IwAR0YqNbIyqLINpG2C56faVjsE-CdNOaZj5lAK1R090026MGrjD8dn7yX8K0