''

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BÀI GIẢNG E-LEARNING Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations. Listening (LỚP 12- HỆ 7 NĂM)

https://3tzletqxhzuytoarg0rzxw-on.drv.tw/DAYHOCONLINE/Unit16.LISTENING(HE7NAM)/index.html

PHẦM MỀM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MICROSOFT TEAMS

Link tham gia nhóm tập huấn Microsoft Teams Nhóm Trung học: https://bit.ly/383DWzd Link tải hướng dẫn:  https://drive.google.com/drive/folders/1StZ_lEtpjI3xNHTd5FwyNKTEtibEAWkS?usp=sharing

PHẦN MỀM QUẢN LÍ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN IN.TEST

Link tải:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AYT8YAfK8ecz_Az251skV0c6UOQdDkNo?fbclid=IwAR0YqNbIyqLINpG2C56faVjsE-CdNOaZj5lAK1R090026MGrjD8dn7yX8K0