''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 07:53 20/06/2022  

Tuần 25 năm 2022
Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/06/2022)

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Ba
(21/06/2022)

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Tư
(22/06/2022)

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Năm
(23/06/2022)

- 7h30: Ban Giám hiệu, các bộ phận làm việc

- 13h30 - 15h00: Họp Đảng ủy tại P. Đoàn

- 15h00: 16h00: Họp xét thuyên chuyển viên chức (Tp: BGH, ĐU, CĐ, ĐT, TTCM, TPCM, TTrND, TKHĐ) tại P. Hội đồng

- 16h00: Tuyên dương - Khen thưởng HS đạt giải HCB giải điền kinh toàn quốc năm 2022 (Tp: BGH, ĐU, CĐ, ĐT, khách mời: Ban ĐDCMHS, đại diện UBND xã Vinh An, PHSH đạt giải, TTCM, TPCM, Tổ TD-QP) tại P. Hội đồng

Thứ Sáu
(24/06/2022)

- 7h30: Ban Giám hiệu, các bộ phận làm việc

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Bảy
(25/06/2022)
Chủ Nhật
(26/06/2022)