Thứ Hai, 20/06/2022

Buổi sáng

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

Buổi chiều

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Ba, 21/06/2022

Buổi sáng

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

Buổi chiều

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Tư, 22/06/2022

Buổi sáng

- 7h00: Bồi dưỡng HSG (theo K/h)

- Ban Giám hiệu làm việc

Buổi chiều

14h00: Ban Giám hiệu làm việc

Thứ Năm, 23/06/2022

Buổi sáng

- 7h30: Ban Giám hiệu, các bộ phận làm việc

Buổi chiều

- 13h30 - 15h00: Họp Đảng ủy tại P. Đoàn

- 15h00: 16h00: Họp xét thuyên chuyển viên chức (Tp: BGH, ĐU, CĐ, ĐT, TTCM, TPCM, TTrND, TKHĐ) tại P. Hội đồng

- 16h00: Tuyên dương - Khen thưởng HS đạt giải HCB giải điền kinh toàn quốc năm 2022 (Tp: BGH, ĐU, CĐ, ĐT, khách mời: Ban ĐDCMHS, đại diện UBND xã Vinh An, PHSH đạt giải, TTCM, TPCM, Tổ TD-QP) tại P. Hội đồng

Thứ Sáu, 24/06/2022

Buổi sáng

- 7h30: Ban Giám hiệu, các bộ phận làm việc

Buổi chiều

14h00: Ban Giám hiệu làm việc