Thứ Hai, 23/04/2018

Buổi sáng

- Khối 10, 11: Học bình thường.

- Kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12 (90 phút).

- 9h15: Họp Hội đồng nâng lương (TP: BTĐU, BGH, CTCĐ, BTĐ, tổ trưởng, trưởng Ban TTND, TKHĐ, kế toán)

Buổi chiều

Học bình thường

Thứ Ba, 24/04/2018

Buổi sáng

- Khối 10, 11: Học bình thường.

- Kiểm tra môn Toán lớp 12 (90 phút); môn Tiếng Anh (45 phút)

Buổi chiều

Học bình thường

Thứ Tư, 25/04/2018

Buổi sáng

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương

Buổi chiều

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương

Thứ Năm, 26/04/2018

Buổi sáng

- Khối 10, 11: Học bình thường.

- Kiểm tra môn KHTN (Lý-Hóa-Sinh) lớp  12

Buổi chiều

Học bình thường

Thứ Sáu, 27/04/2018

Buổi sáng

- Khối 10, 11: Học bình thường.

- Kiểm tra môn KHXH (Sử-Địa-GDCD) lớp  12

Buổi chiều

Học bình thường

Thứ Bảy, 28/04/2018

Buổi sáng

Học bình thường

Buổi chiều

- Học bình thường

- 14h00: Họp CMHS khối 12 tại phòng Hội đồng (TP: BGH, GVCN khối 12, TKHĐ, GM)