''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:25 08/11/2018  

Tổ Tin

Tổ trưởng: Cao Hữu Thạnh
Chuyên môn: Cử nhân Tin học
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại: 0979094636

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Trần Đính  01649821938  Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tdinh.vl@hue.edu.vn 
2 Nguyễn Thị Thanh 01686585926

 Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

ntthanh.vl@hue.edu.vn
3  Lê Thị Kim Na 0348417151   Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế  ltkna.vl@hue.edu.vn

Số lượt xem : 5217